Ammattiopisto Livia optimoi olosuhteita ja säästää energiaa

Peimarin koulutuskuntayhtymässä ja Ammattiopisto Liviassa Varsinais-Suomessa tehdään pitkäjänteistä työtä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. GreenValue auttaa parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta esimerkiksi modernisoimalla rakennusten kiinteistötekniikkaa suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. 

Livian neljästä toimipaikasta löytyy monipuolista rakennuskantaa maatalousrakennuksista kasvihuoneisiin ja perinteisiin oppilaitosrakennuksiin. Vanhimmat rakennukset ovat jopa 1600-luvulta, ja pääosin rakennuskanta on peräisin 1980-luvulta. Käyttötarkoituksiltaan hyvin erilaiset kiinteistöt kysyvät kumppanilta osaamista. 

”Meidän rakennuksissamme on omat erikoisuutensa siinä, mitä voi energiansäästömielessä tehdä. Esimerkiksi kasvihuoneissa, kalankasvatuslaitoksessa ja tuotantotiloissa kuluu paljon vettä ja lämpöä”, sanoo kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi Peimarin koulutuskuntayhtymästä.

Ammattiopisto Livian tavoitteena on päästä energiankulutuksessa alaspäin ja hakea energiatehokkuuden parantamisesta selkeitä säästöjä. 

”Toinen tärkeä tavoitteemme on parantaa kiinteistöjen olosuhteita ja nostaa myös tilojen käyttöastetta. Mittaustarkkuutta tarvitaan lisää, että voimme seurata tuloksia. Liikkeelle lähdetään ihan perusasioista eli lämmön, veden ja sähkön kulutuksen vähentämisestä”, luettelee Nurmi.

Pitkän tähtäimen suunnitelma PTS ohjaa kunnostus- ja huoltotöitä

GreenValuen ja Livian yhteistyössä kiinteistöjen tekniikka on nyt käyty huolellisesti läpi ja luetteloitu. GreenValuen asiantuntija on tehnyt kiinteistöille pitkän tähtäimen suunnitelmat, ja huoltokirjat on päivitetty vastaamaan kiinteistötekniikan tämän päivän tilannetta.

Kun kiinteistökanta käytiin läpi ja esiin nousseet energiatehokkuustarpeet analysoitiin, saatiin täsmällistä tietoa päätöksenteon perustaksi. Analyysin jälkeen energiatehokkuushankkeet asetettiin tärkeysjärjestykseen ja aikataulutettiin taloudellisesti järkevästi.

”Nyt meillä on selkeä kuva siitä, mistä aloitamme korjaukset ja huollot. Rakennukset on kiinteistöteknisten töiden ja remonttien osalta priorisoitu”, Nurmi sanoo.

Livian Maaseutuopiston Tuorlan yksikön lämpölaitoksessa poltetaan haketta.

Koulurakennuksen olosuhteet optimaalisiksi

Käytännön työt aloitettiin Maaseutuopisto Tuorlasta, jossa toteutettiin koulurakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän remontti. Nyt ilmanvaihtoa ohjataan tilojen käytön mukaan – näin olosuhteet saadaan käyttäjien kannalta optimaalisiksi, ja samalla säästyy energiaa.

”Mittarointi mahdollistaa ohjauksen ja säätöjen lisäksi vaikutusten seurannan.  Mielenkiinnolla seuraamme säästöjä energiankulutuksessa”, Nurmi sanoo.

Nurmi arvostaa asiantuntevaa kumppania, jonka kanssa yhteistyö on sujuvaa. Näkemystä, osaamista ja apua kiinteistötekniikan kysymyksissä tarvitaan, sillä tehtävää on enemmän kuin omasta organisaatiosta löytyy tekijöitä.

”Saamme energiatehokkuuden asiantuntemusta ja käytännön toteutukset samasta osoitteesta. GreenValuen kanssa asioista ei tarvitse vääntää, vaan prosessi etenee nopeasti ja joustavasti.”

 

Etsitkö kumppania energiatehokkuuden kehittämiseen kiinteistössäsi? Lue lisää ja ota yhteyttä – tulemme mielellämme käymään!