Asuinkiinteistöt

Asuinkiinteistön energiatehokkuushankkeilla tähdätään kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteen unohtamatta tärkeitä asumisen olosuhteita eli asumismukavuutta: hankkeen myötä asuinolosuhteet, kiinteistön arvo ja vuokrattavuus paranevat ja korjausvelka pienenee.

Iäkkäämmissä asuinkiinteistöissä asumismukavuutta voidaan energiatehokkaalla modernisoinnilla parantaa merkittävästi. Energiamuodot ja säädöt sekä ilmanvaihdon optimointi tehdään usein linjasaneerauksen yhteydessä.

Korkeat ylläpitokustannukset samankaltaisiin asuinkiinteistöihin verrattuna ovat yksi tärkeä merkki, jolloin asuinkiinteistöissä kannattaa suunnitella energiatehokkuushankkeita. Energiatehokkuusparannuksia tehdään asuinkiinteistöissäkin usein samalla, kun talotekniikasta tai kiinteistöautomaatiosta löytyy jotakin korjattavaa.

Hyödynnä energia-avustus asuinkiinteistöille

Asuinkiinteistöjen energia-avustukset kannattaa hyödyntää laajasti. Esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, kun vähintään 50 prosenttia taloyhtiön osakkeista on yksityisessä omistuksessa.

Avustusta voi kohdentaa esimerkiksi lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien tai aurinkoenergialaitteistojen asennukseen, ikkunakorjauksiin ja öljylämmityksestä luopumiseen.


GreenValue auttaa energiatehokkuushankkeiden toteutuksen lisäksi esimerkiksi hakemukseen tarvittavien energiatehokkuuslaskelmien ja kustannusarvion laskemisessa. Lisätietoa asuinkiinteistöjen energia-avustuksista löydät Motivan www-sivuilta.

Tulemme mielellämme käymään - saammeko lainata avaintasi?

Suunnittelupalvelut

Oma energiapäällikkö ja energiatiimi

Oma energiapäällikkö on puolueeton asiantuntija, joka vastaa oikeiden toimenpiteiden tunnistamisesta ja toteuttamisesta alusta loppuun. Projekteihimme sisältyy kaksi vuotta ylläpitoa, jonka jälkeen jatkamme energiatehokkuuden varmistavana kumppaninasi.

Suunnittelupalvelut

Kiinteistöllesi oikeat ratkaisut perustuvat katselmuksiin, kartoituksiin ja kiinteistön kehittämissuunnitelmaan sekä taloudellisiin laskelmiin. Autamme sekä rahoituksessa että erilaisten tukien hyödyntämisessä.

Tekniset toteutukset

Tekniset toteutukset

Teknisistä ratkaisuista riippumattomana talotekniikan ja rakennusautomaation osaajana löydämme juuri sinun kiinteistöllesi optimaaliset tavat ottaa energiatehokkaista ratkaisuista kaikki hyöty irti.