Energiatehokkuus

Kiinteistön energiatehokkuuden kehittäminen kiinteistön elinkaaren ajalla pienentää ylläpitokustannuksia, vähentää korjausvelkaa ja lisää kiinteistön arvoa. Samalla vähennetään kiinteistön hiilidioksidipäästöjä kestävästi ja kannattavasti ja varmistetaan optimaaliset olosuhteet kiinteistön käyttäjille.

Ympäristövastuu on osa energiatehokkuutta

Ympäristövastuu

Rakennuksissa kuluu Suomessa noin 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta, joten kiinteistöjen energiatehokkuus on erittäin keskeisessä roolissa, kun vastaamme ilmastotavoitteisiin. Kiinteistöjen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat kiinteistöjen käyttämästä sähköstä ja lämmittämiseen käytettävästä energiasta syntyvät päästöt.

Energiatehokkuus - Kiinteistötalous

Kiinteistötalous

Kiinteistöjen energiakustannukset muodostavat ison osan kiinteistöjen kokonaistaloudesta. Energiatehokkuutta optimoimalla varmistetaan kiinteistön energia- ja kustannustehokkuus kiinteistön elinkaaren ajalla, vähennetään korjausvelkaa ja lisätään kiinteistön arvoa.

Tulemme mielellämme käymään - saammeko lainata avaintasi?

Oma energiapäällikkö ja energiatiimi

Oma energiapäällikkö on puolueeton asiantuntija, joka vastaa oikeiden toimenpiteiden tunnistamisesta ja toteuttamisesta alusta loppuun. Projekteihimme sisältyy kaksi vuotta ylläpitoa, jonka jälkeen jatkamme energiatehokkuuden varmistavana kumppaninasi.

Suunnittelupalvelut

Kiinteistöllesi oikeat ratkaisut perustuvat katselmuksiin, kartoituksiin ja kiinteistön kehittämissuunnitelmaan sekä taloudellisiin laskelmiin. Autamme sekä rahoituksessa että erilaisten tukien hyödyntämisessä.

Tekniset toteutukset

Tekniset toteutukset

Teknisistä ratkaisuista riippumattomana talotekniikan ja rakennusautomaation osaajana löydämme juuri sinun kiinteistöllesi optimaaliset tavat ottaa energiatehokkaista ratkaisuista kaikki hyöty irti.