Ympäristövastuu

Rakennuksissa kuluu Suomessa noin 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta, joten kiinteistöjen energiatehokkuus on erittäin keskeisessä roolissa, kun vastaamme ilmastotavoitteisiin. Kiinteistöjen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat kiinteistöjen käyttämästä sähköstä ja lämmittämiseen käytettävästä energiasta syntyvät päästöt.

Elinkaariajattelu tarkoittaa, että rakennuksen energiankulutus ja ylläpito sekä kertyvät kustannukset huomioidaan investointien sijaan koko rakennuksen käyttöajalta, joka voi olla jopa 150 vuotta.

Energiatehokkuuden parantaminen vähentää päästöjä

Kiinteistöissä on suuri energiansäästöpotentiaali – rakentamisen ohella yksi tehokkaimpia tapoja hillitä ilmastonmuutosta on huolehtia rakennusten energiatehokkuudesta. Suurin osa rakennetun ympäristön päästöistä aiheutuu kiinteistöjen elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta.

 

Energiankulutusta on hallittava erityisesti olemassa olevissa kiinteistöissä, sillä rakennuskanta uudistuu hitaasti. Tekniset ratkaisut kehittyvät jatkuvasti, joten myös uusissa rakennuksissa voidaan tehdä paljon.

 

Kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi:

 

  • valitsemalla kiinteistön kannalta optimaalisia uusiutuvia energiamuotoja
  • hyödyntämällä kiinteistöautomaatiota ja kiinteistön älykästä ohjausta
  • käyttämällä kiinteistötekniikkaa oikein ja huolehtimalla huolloista
  • hyödyntämällä lämmön talteenottoa

Kohti elinkaariajattelua

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamiselle Suomessa löytyvät Euroopan unionin asettamista vaatimuksista ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä (EPBD). Puitteet Suomen ilmastotoimille määritellään YK:n ilmastosopimuksessa, Kioton pöytäkirjassa ja Euroopan unionin ilmastopolitiikasssa.

 

Energiamääräykset perustuvat rakennusten kokonaisenergiankulutukseen. Kulutusta laskettaessa otetaan huomioon lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, lämpimään käyttöveteen, valaistukseen ja laitteisiin käytettävä energia. Rakennusten suunnittelussa, käytössä ja ylläpidossa siirrytään elinkaariajatteluun.

Jotta ilmastotavoitteisiin voidaan vastata, uudisrakentamisen energiamääräyksiä on tiukennettu ja  tiukennetaan vaiheittain. Energiatehokkuuden parantamista myös tuetaan korjausrakentamisessa eri tavoin.

Kiinteistön energiatehokkuudesta huolehtiminen on ympäristövastuuta

Yhä useammissa yrityksissä ympäristöarvot nähdään strategisena kilpailutekijänä – yritykset huomioivat toimintansa ympäristövaikutukset laajasti ja toteuttavat ympäristövastuuta konkreettisilla teoilla jatkuvasti.

 

Kiinteistöjen energiatehokkuus on keskeinen osa ympäristövastuuta. Tilojen käyttäjät arvostavat yrityksen vastuullisuutta. Tilojen vuokraajat tekevät päätöksiä sen perusteella, miten hyvin ympäristövastuukysymykset on kiinteistössä huomioitu.

 

Raportoimalla kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä yritys voi kertoa asiakkailleen ja muille sidosryhmille ympäristövastuullisuuden tasosta yrityksen toiminnassa.

Ympäristövastuu on osa energiatehokkuutta

Säästät ylläpitokustannuksissa, vähennät korjausvelkaa

Takaat kiinteistön energiatehokkuuden koko elinkaarelle.

Varmistat optimaaliset olosuhteet kiinteistön käyttäjille

Leikkaat kiinteistösi hiilidioksidipäästöjä kestävästi ja kannattavasti

Tulemme mielellämme käymään - saammeko lainata avaintasi?

Suunnittelupalvelut

Oma energiapäällikkö ja energiatiimi

Oma energiapäällikkö on puolueeton asiantuntija, joka vastaa oikeiden toimenpiteiden tunnistamisesta ja toteuttamisesta alusta loppuun. Projekteihimme sisältyy kaksi vuotta ylläpitoa, jonka jälkeen jatkamme energiatehokkuuden varmistavana kumppaninasi.

Suunnittelupalvelut

Kiinteistöllesi oikeat ratkaisut perustuvat katselmuksiin, kartoituksiin ja kiinteistön kehittämissuunnitelmaan sekä taloudellisiin laskelmiin. Autamme sekä rahoituksessa että erilaisten tukien hyödyntämisessä.

Tekniset toteutukset

Tekniset toteutukset

Teknisistä ratkaisuista riippumattomana talotekniikan ja rakennusautomaation osaajana löydämme juuri sinun kiinteistöllesi optimaaliset tavat ottaa energiatehokkaista ratkaisuista kaikki hyöty irti.