Asiakkaitamme

GreenValue auttaa kiinteistönomistajia parantamaan energiatehokkuutta kestävästi ja kannattavasti kiinteistön elinkaaren ajan.

 

Monet kiinteistönomistajat ovat nostaneet vastuullisuuden tärkeäksi toimintaansa ohjaavaksi periaatteeksi, ja toiset vasta etsivät juuri heidän kiinteistöönsä sopivia ratkaisuja. GreenValue auttaa eri elinkaaren vaiheissa olevia kiinteistönomistajia.

Kauppapaikat

Kauppakeskuksissa on tehty paljon työtä päästöjen vähentämiseksi ja kauppakeskuskiinteistöjen energiatehokkuuden varmistamiseksi. Kauppakeskuksissa energiatehokkuudesta huolehtiminen on tärkeä vastuullisuus- ja imagotekijä.

Logistiikka- ja teollisuuskiinteistöt

Logistiikka- ja teollisuuskiinteistön energiatehokkuutta kehitettäessä korostuu toimintavarmuus ja käytettävyys. Sekä teollisuus- että logistiikkakiinteistössä olosuhteet ovat usein toiminnan kannalta kriittisen tärkeät.

Kiinteistösijoittajat ja omistajat

Kiinteistösijoittajat ja -omistajat

Korkeat ylläpitokustannukset samankaltaisiin kiinteistöihin verrattuna ovat yksi tärkeä merkki, jolloin kiinteistösijoittajien ja kiinteistönomistajien kannattaa suunnitella energiatehokkuushankkeita. Energiatehokkuusparannuksia tehdään usein myös samalla, kun talotekniikasta tai kiinteistöautomaatiosta löytyy jotakin korjattavaa.

Toimistokiinteistöt ja liikekiinteistöt

Toimistokiinteistöjen ja liikekiinteistöjen energiatehokkuus vaikuttaa suoraan kiinteistön arvoon, kannattavuuteen ja tuottoon. Huolehtimalla energiatehokkuudesta varmistat tilojesi käyttöasteen ja vuokrattavuuden.

Asuinkiinteistöt

Asuinkiinteistön energiatehokkuushankkeilla tähdätään kannattavuuteen ja kustannustehokkuuteen unohtamatta tärkeitä asumisen olosuhteita eli asumismukavuutta: hankkeen myötä asuinolosuhteet, kiinteistön arvo ja vuokrattavuus paranevat ja korjausvelka pienenee.

Tulemme mielellämme käymään - saammeko lainata avaintasi?

Suunnittelupalvelut

Oma energiapäällikkö ja energiatiimi

Oma energiapäällikkö on puolueeton asiantuntija, joka vastaa oikeiden toimenpiteiden tunnistamisesta ja toteuttamisesta alusta loppuun. Projekteihimme sisältyy kaksi vuotta ylläpitoa, jonka jälkeen jatkamme energiatehokkuuden varmistavana kumppaninasi.

Suunnittelupalvelut

Kiinteistöllesi oikeat ratkaisut perustuvat katselmuksiin, kartoituksiin ja kiinteistön kehittämissuunnitelmaan sekä taloudellisiin laskelmiin. Autamme sekä rahoituksessa että erilaisten tukien hyödyntämisessä.

Tekniset toteutukset

Tekniset toteutukset

Teknisistä ratkaisuista riippumattomana talotekniikan ja rakennusautomaation osaajana löydämme juuri sinun kiinteistöllesi optimaaliset tavat ottaa energiatehokkaista ratkaisuista kaikki hyöty irti.