Kiinteistötalous

Kiinteistöjen energiakustannukset muodostavat ison osan kiinteistöjen kokonaistaloudesta. Energiatehokkuutta optimoimalla varmistetaan kiinteistön energia- ja kustannustehokkuus kiinteistön elinkaaren ajalla, vähennetään korjausvelkaa ja lisätään kiinteistön arvoa.

Elinkaariajattelu tarkoittaa, että rakennuksen energiankulutus ja ylläpito sekä kertyvät kustannukset huomioidaan investointien sijaan koko rakennuksen käyttöajalta, joka voi olla jopa 150 vuotta.

Energiainvestoinnilla säästöä

Kiinteistön energiaan liittyvät elinkaarikustannukset syntyvät investointien lisäksi käytön aikaisista kustannuksista, suunnitelluista huolloista ja remonteista sekä yllättävistä vikatilanteista ja niiden korjauksista.

Vaikka rakennuksen tekniikan uusiminen kasvattaa kustannuksia investointihetkellä, kiinteistön elinkaaren aikainen energiankulutus ja kustannukset voivat pienentyä huomattavasti.

Energiansäästöpotentiaalia löytyy kiinteistöistä yleensä noin 10–25 ja vanhemmissa kiinteistöissä jopa 30–40 prosenttia.

Kiinteistön energiatehokkuus on optimointia, jossa jokaiselle kiinteistölle räätälöidään kannattavimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut.

Energiainvestointi kannattaa, koska:

  • investoinnit energiatehokkuuteen maksavat itsensä takaisin ja kiinteistönomistaja saa sijoitetulle pääomalle tuottoa
  • korjausvelka pienenee
  • kiinteistön arvo nousee ja vuokrattavuus paranee
  • nettovuokratuotto paranee
  • ammattimaisen ylläpidon ja huoltojen ansiosta kiinteistön elinkaaren käytön aikaiset kustannukset pienenevät
  • energialaskut pienenevät
  • EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti mahdollisuus saada edullisempaa rahoitusta >>

Energiainvestoinnin takaisinmaksuaika

Energiainvestoinnin takaisinmaksuajan laskemiseen tarvitaan investointikustannukset kuten hankittavat laitteet, tarvittava suunnittelu- ja asennustyö sekä pääomalle laskettava korko. Lisäksi tarvitaan arvio saavutettavista vuosittaisista kustannussäästöistä. Takaisinmaksuaika saadaan jakamalla kokonaishankintahinta vuosittaisilla kustannussäästöillä.

 

Energiainvestoinnin takaisinmaksuaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta muutamiin vuosiin, ja se lasketaan aina tapauskohtaisesti.

Energiatukea kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen

Kiinteistönomistaja voi saada tukea energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviin energiaremontteihin. Business Finlandin energiatukea voi hakea esimerkiksi energiajärjestelmän muuttamiseen vähähiiliseksi.

Business Finlandin energiatukea voivat saada eri kokoiset yritykset ja yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt.

Asuinkiinteistöjen energia-avustukset kannattaa hyödyntää laajasti. Esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, kun vähintään 50 prosenttia taloyhtiön osakkeista on yksityisessä omistuksessa.

Säästät ylläpitokustannuksissa, vähennät korjausvelkaa

Takaat kiinteistön energiatehokkuuden koko elinkaarelle.

Varmistat optimaaliset olosuhteet kiinteistön käyttäjille

Leikkaat kiinteistösi hiilidioksidipäästöjä kestävästi ja kannattavasti

Tulemme mielellämme käymään - saammeko lainata avaintasi?

Suunnittelupalvelut

Oma energiapäällikkö ja energiatiimi

Oma energiapäällikkö on puolueeton asiantuntija, joka vastaa oikeiden toimenpiteiden tunnistamisesta ja toteuttamisesta alusta loppuun. Projekteihimme sisältyy kaksi vuotta ylläpitoa, jonka jälkeen jatkamme energiatehokkuuden varmistavana kumppaninasi.

Suunnittelupalvelut

Kiinteistöllesi oikeat ratkaisut perustuvat katselmuksiin, kartoituksiin ja kiinteistön kehittämissuunnitelmaan sekä taloudellisiin laskelmiin. Autamme sekä rahoituksessa että erilaisten tukien hyödyntämisessä.

Tekniset toteutukset

Tekniset toteutukset

Teknisistä ratkaisuista riippumattomana talotekniikan ja rakennusautomaation osaajana löydämme juuri sinun kiinteistöllesi optimaaliset tavat ottaa energiatehokkaista ratkaisuista kaikki hyöty irti.