EU-taksonomia ohjaa rahoitusta kestäviin kohteisiin

EU-taksonomian tavoitteena on suunnata rahoitusta ja investointeja ensisijaisesti kestäviin, vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta edistäviin ja tukeviin kohteisiin. Euroopan rahoitusjärjestelmää uudistavan taksonomian vaikutukset ulottuvat myös kiinteistöliiketoimintaan.

EU-taksonomia on mekanismi, jonka avulla Euroopan unioni ohjaa sijoittajia kiinnittämään talouden tunnuslukujen ohella huomion kestävyyteen liittyviin riskeihin. Näin yritysten liiketoiminnan rahoitus valjastetaan vauhdittamaan päästövähennystavoitteiden toteuttamista – rahoitusta saa sitä helpommin ja edullisemmin, mitä ilmastomyönteisempi investointikohde on.

Taksonomia-asetus luo yhtenäiset kriteerit vihreille sijoituskohteille. Asetuksen taustalla vaikuttavia tavoitteita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, biodiversiteetin suojelu, kiertotalous, saastumisen ehkäiseminen sekä vesistöjen monimuotoisuus.

Vaikutuksia kiinteistöliiketoimintaan

EU-taksonomia koskee toistaiseksi isoja, julkisesti merkittäviä yrityksiä, jotka työllistävät yli 500 työntekijää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi listatut yhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt.

Kiinteistönomistajien näkökulmasta EU-taksonomia liittyy laajasti kiinteistöliiketoimintaan ja arviointiin liiketoiminnan aiheuttamista haitoista kiinteistöjen eri elinkaaren vaiheissa:

  • uusien kohteiden rakentaminen
  • olemassa olevien kohteiden korjausrakentaminen
  • energiatehokkuutta parantavien laitteiden asentaminen, ylläpito ja korjaaminen
  • pysäköintilaitosten ja kiinteistöön asennettavien sähköautojen latauspisteiden asentaminen, ylläpito ja korjaaminen
  • kiinteistöjen energiatehokkuuden mittaamiseen, säätämiseen ja kontrollointiin liittyvien laitteiden asentaminen, ylläpito ja korjaaminen
  • uusiutuvien energiateknologioiden asentaminen, ylläpito ja korjaaminen
  • kiinteistöjen hankintaan ja omistamiseen liittyvät kysymykset

Vaikka kiinteistöalan toimijoilta ei suoranaisesti edellytettäisi taksonomia-asetuksen mukaista raportointia, saattavat he käytännössä kuitenkin joutua raportoimaan energia- ja ekotehokkuustoimistaan asetuksen määräyksiä vastaavalla tavalla. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun sijoittajien on voitava osaltaan raportoida omista sijoituksistaan.

Kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa (International Financial Reporting Standards, IFRS) määritellään, miten esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvät liiketoimet ja tapahtumat esitetään tilinpäätöksessä. Tiedonantovelvollisuus kestävästä rahoitustavasta astui voimaan maaliskuussa 2021.

Energiainvestoinneilla säästöä? Lue lisää!