Älykäs rakennusautomaatio tuo kiinteistölle säästöjä ja käyttömukavuutta

Rohkeasti kokeillen voidaan löytää uusia keinoja kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen.

– Tehtävämme on sopivasti haastaa kiinteistönomistajaa ja näin löytää energiansäästöä, sanoo GreenValuen tuore rakennusautomaation ohjelmoinnin projektipäällikkö Juha Hyyryläinen. 

Juha Hyyryläinen
– Kiinteistöstä löydettävät energiansäästöt ovat kiinteistönomistajille erittäin ajankohtaisia, sanoo GreenValuen Juha Hyyryläinen.

Hyyryläistä innostavat kiinteistökehityshankkeet, joissa visioidaan kiinteistön tulevaisuutta ja pyritään saamaan kaikki hyöty irti rakennusautomaatiosta. 

– Ratkaisu ja lopputulos jäävät vajaaksi, jos tyydytään siihen, että ilmanvaihto toimii. Kiinteistöautomaatiojärjestelmän avulla kiinteistön kokonaisuus voidaan nähdä laajemmin, ottaa energiansäästö ja olosuhteet laajasti mukaan ja ohjata kiinteistöä kokonaisuutena. 

Esimerkiksi käyttöasteen ottaminen huomioon kiinteistön ohjaamisessa on tätä päivää. 

– Reaaliaikaisten mittausten lisäksi voidaan käyttää trenditietoa, jonka avulla voidaan ennakoida käyttöastetta kiinteistössä. Näin saadaan konkreettista hyötyä eikä esimerkiksi ilmanvaihto ole hukkakäytöllä, Hyyryläinen sanoo. 

Energiansäästö kiinteistöissä korostuu edelleen

Energiansäästö on ollut pidemmän aikaa tapetilla. Maailmantilanne, energian saatavuus ja hinta sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja uusien energialähteiden kehittyminen lisää kiinnostusta energian säästämisen mahdollisuuksiin rakennusautomaation avulla. 

Erilaisissa kiinteistöissä energiansäästöön löytyy erilaisia mahdollisuuksia. 

– Toimistorakennuksissa tiedon hyödyntäminen tilojen käyttöasteista ohjaa tilojen lämpötilojen ja ilmanvaihdon säätöjä. Teollisuuskiinteistöissä tuotantoprosessissa syntyvä hukkalämpö voidaan ohjata esimerkiksi toimistotilojen lämmittämiseen. Kun kaikki mahdollisuudet huomioidaan ja saadaan kiinteistö toimimaan optimaalisella tavalla, löytyy selkeitä säästöjä, Hyyryläinen summaa. 

Hyyryläinen muistuttaa myös tekoälyn mahdollisuuksista. Tekoälyn avulla esimerkiksi laitteiden kuluminen tai vioittuminen tunnistetaan hyvissä ajoin. 

– Tekoäly voi suodattaa ja käsitellä suuria määriä dataa kiinteistön mittauksista, säädöistä ja toiminnoista. Näin esimerkiksi lämmitysventtiilin vuoto voidaan huomata hyvin varhaisessa vaiheessa, eikä energiaa hukata turhaan. 

Laajaa osaamista automaatiojärjestelmien ohjelmoinnista käyttöönottoon 

GreenValuen tuoreen vahvistuksen pohjakoulutus on automaatioinsinööri (AMK). Lähes parinkymmenen vuoden työura insinööritoimistoissa ja järjestelmätoimittajilla on kartuttanut osaamista muun muassa automaatiojärjestelmien ohjelmoinnissa ja käyttöönotossa. 

– Olen työskennellyt teollisuudessa Suomessa ja ulkomailla sekä kiinteistöautomaation järjestelmäasiantuntijana, sovellusohjelmoijana ja projektipäällikkönä. On hienoa, että saan nyt hyödyntää osaamistani laajasti GreenValuella, Hyyryläinen sanoo.